Inginer Proiectant Instalații Electrice

Categorie: Inginerie
Experiență: Minimum 4 ani
Program de lucru: 8 ore/perioadă nedeterminată

Candidatul ideal

 • Studii superioare profil tehnic în domeniul instalațiilor
 • Experiență minimum 4 ani în proiectare de instalații electrice
 • Cunoştinte bune de REVIT, AutoCad, MAGICAD, programe de editare şi proiectare specifice domeniului, cunoștințe de MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • Bune abilități de comunicare scrisă şi verbală, abilitate numerică, capacitate organizatorică
 • Abilitatea de a lucra în sistem BIM-3D reprezintă un avantaj
 • Responsabilitate, inițiativă
 • Abilități de lucru în echipă

Descrierea jobului

 • Elaborează DTP conform comenzilor de proiectare, documentației tehnice de ofertare şi cerințelor beneficiarului
 • Se încadrează în termenele prevăzute şi asigură conformitatea cu nivelul de calitate cerut
 • Elaborează soluţia tehnică de proiectare pentru specialitatea instalații electrice şi o prezintă spre verificare şi avizare şefului de proiect şi de echipă
 • Propune și implementează soluții tehnico-economice de reducere a bugetului alocat
 • Pregătește extrasele de cantități în conformitate cu proiectul și bugetul aprobat în vederea comenzilor de material
 • Verifică împreună cu echipa de proiectare cantitățile rezultate și coordonarea cu celelalte specialități
 • Raportează superiorului ierarhic orice diferențe de cantități față de proiect care apar pe parcursul execuției
 • Urmărește execuția proiectului în șantier și raportează eventualele neconformități superiorului ierarhic
 • Avizează intern şi la beneficiar documentația elaborată
 • Respectă deciziile în vigoare în ceea ce privește lucrul cu documente confidențiale şi secrete
 • Acordă asistență tehnică în locația beneficiarului sau pe şantier, dacă se solicită acest lucru
 • Verifică respectarea proiectului de către executant în virtutea legislaţiei în vigoare
 • Propune şi implementează soluţii şi echipamente moderne în documentaţia de proiectare
 • Verifica împreună cu echipa de proiectare integrabilitatea în practică a proiectelor
 • Participă împreună cu echipa de proiect la fazele determinante și verifică respectarea proiectului
 • Respectă termele stabilite pentru finalizarea proiectelor

Te contactăm noi în cel mai scurt timp

Lasă-ne datele