Politică GDPR

Acest website este administrat de Electroproiect SA, cu sediul social în  București, Strada Cernăuți, nr 27C, înregistrată la Oficiul Registrului sub nr. J40/1400/1991, CUI RO 531.

Protecţia datelor personale

Electroproiect SA consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în afaceri. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se concentrează asupra colectării, procesării și stocării corespunzătoare și legale a informațiilor cu caracter personal și totodată asupra asigurării confidențialității și integrității acestora.

Având în vedere:

 • Prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale colaboratorilor, ale angajaților și/sau ale altor persoane fizice desemnate de către partenerii contractuali (existenți sau potențiali, numiți generic în cele ce urmează ”Parteneri Contractuali”), transmise către Electroproiect SA în scopul derulării raporturilor contractuale,

prin prezenta vă informăm asupra prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în scopul negocierii, încheierii și executării contractelor în care Electroproiect SA este parte.

Electroproiect SA este operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile art. 4, alin. 7 din Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și a legislației subsecvente aplicabile în domeniu.

Categorii de persoane vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Electroproiect SA în scopurile menționate în prezenta informare aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de către Partenerii contractuali, colaboratorii, angajații și/sau alte categorii de persoane fizice ale căror date sunt divulgate către Electroproiect SA (denumite împreună, în mod generic, în cele ce urmează, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele și/sau corespondență transmisă către Electroproiect SA la inițierea relațiilor contractuale cu Partenerii contractuali sau pe parcursul derulării acestora.

Temeiurile și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt următoarele:

 • Negocierea, încheierea și derularea contractelor
 • Îndeplinirea obligațiilor legale ale Electroproiect SA în contextul derulării relațiilor contractuale, precum: obligațiile de întocmire și păstrare a documentelor financiar-contabile; păstrarea datelor personale pe toată perioada de derulare a raporturilor contractuale și de arhivare a documentelor; realizarea de audituri; gestionarea controalelor efectuate de autorități; implementarea măsurilor de securitate privind datele cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță); formularea de apărări în cazul unui eventual litigiu; alte obligatii legale, aplicabile în funcție de natura relației contractuale și/sau calitatea Partenerului contractual.

Electroproiect SA se angajează să protejeze confidențialitatea informațiilor care au fost colectate prin intermediul website-ului. Colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii site-ului și care sunt minim necesare pentru a vă putea oferi informaţii privind soluțiile, serviciile și activitățile companiei, precum și oportunitățile de angajare în cadrul companiei.

Prin completarea formularelor de pe site, vizitatorul își dă consimțământul ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date a Electroproiect SA și să fie prelucrate și folosite în viitor de către companie, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Ce date colectăm

 • Adresa de email – vom folosi adresa de mail pe care ne-ați furnizat-o pentru a vă trimite emailuri de informare cu privire la produsele și serviciile noastre.
 • Prenumele și numele – vom folosi aceste date pentru a personaliza email-urile pe care vi le trimitem.
 • Funcția profesională – în cazul în care ne-ați furnizat funcția dumneavoastră, folosim aceste date pentru a personaliza email-urile pe care vi le trimitem.
 • Numărul de telefon – folosim aceste informații pentru a vă contacta rapid, în cazul în care au survenit modificări față de informațiile pe care vi le-am transmis anterior.
 • Datele despre browser/IP/dispozitiv – folosim aceste date pentru a afla cum utilizați site-ul nostru, cu scopul de a face schimbările necesare pentru ca dumneavoastră să găsiți mai ușor informația de care aveți nevoie.

Partajarea datelor personale

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Electroproiect SA și pot fi dezvăluite: persoanelor vizate pentru exercitarea drepturilor acestora, acționarilor societății, auditorilor, autorităților și instituțiilor publice în baza obligațiilor de drept public, avocaților pentru a reprezenta societatea în cazul unui eventual litigiu sau pentru consultanță, executorilor judecătorești pentru comunicări contractuale sau punerea în executare a eventualelor hotărâri judecătorești, firmelor de recuperare creanțe, partenerilor contractuali ai Electroproiect SA (firme de curierat, subcontractori, consultanți și experți tehnici etc.) pentru încheierea și executarea contractelor, băncilor pentru ipotecarea creanțelor și/sau obținerea de finanțare și/sau instrumente de garantare, firmelor de asigurare pentru obținerea de instrumente de garantare, firmelor afiliate Electroproiect SA  în diverse situații justificate, cu înștiințarea dumneavoastră în prealabil, dar numai în vederea îndeplinirii scopului amintit mai sus și urmărind protejarea cu prioritate a drepturilor dumneavoastră.

Comunicările de marketing

În cazul în care avem acordul dumneavoastră, vă vom trimite, prin email, mesaje de marketing (newsletter) cu scopul de a vă informa despre produse noi, promoții etc.
Dacă veți primi aceste informări, vă puteți dezabona de la newsletter în orice moment, folosind una dintre metodele de mai jos:

 • Prin click pe link-ul de dezabonare din orice newsletter primit deja de la noi
 • Prin trimiterea unui email la dcc@uti.eu.com prin care solicitați dezabonarea

Orice solicitare în acest sens va fi rezolvată în maxim 48h de la primire.

Care sunt drepturile de care beneficiați

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Durata prelucrărilor

Electroproiect SA prelucrează toate informaţiile și datele cu caracter personal furnizate de către Partenerii contractuali pe toată perioada de negociere și derulare a raporturilor contractuale. La încetarea acestor raporturi, informaţiile și datele cu caracter personal vor fi arhivate pentru o perioadă de 10 ani. După această perioadă datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi distruse în conformitate cu Legea 16/1996 a Arhivelor Naționale.

Transferul datelor în afara Uniunii Europene

În prezent Electroproiect SA nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene.

Pentru mai multe detalii despre modul în care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați la dpo@uti.eu.com.

Intră în contact acum cu echipa noastră de specialiști

Te contactăm noi în cel mai scurt timp

Lasă-ne datele