Inginer proiectant instalații sanitare și de stingere a incendiului

Categorie: Inginerie, instalații
Experiență: Minimum 3 ani
Program de lucru: 8 ore/perioadă nedeterminată

Candidatul ideal

 • Studii: superioare, în domeniul tehnic – instalații
 • Cursuri/atestări specifice postului: reprezintă avantaj deținerea unei autorizări pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor
 • Experiență profesională:  minimum 3  ani într-o poziție similară
 • Cunoștințe bune de REVIT 3D AutoCAD, MAGICAD, programe de editare şi proiectare specifice domeniului, operare PC (Word, Excel, Outlook)
 • Abilitatea de a lucra în sistem BIM-3D reprezintă un AVANTAJ
 • Cunoștințe aprofundate în domeniul instalațiilor și echipamentelor de limitare și stingere a incendiului

Descrierea postului

 • Elaborează DTP conform comenzilor de proiectare, documentației tehnice de ofertare şi cerințelor beneficiarului
 • Se încadrează în termenele prevăzute şi asigură conformitatea cu nivelul de calitate cerut
 • Elaborează soluţia tehnică de proiectare pentru specialitatea sanitare și stingerea incendiilor şi o prezintă spre verificare şi avizare şefului de proiect şi de echipă
 • Propune și implementează soluții tehnico-economice de reducere a bugetului alocat
 • Pregătește extrasele de cantități conform proiectilului și bugetului aprobat în vederea comenzilor de material
 • Verifică împreună cu echipa de proiectare cantitățile rezultate și coordonarea cu celelalte specialități
 • Raportează șefului ierarhic orice diferențe de cantități față de proiect care apar pe parcursul execuției
 • Urmărește execuția proiectului în șantier și raportează eventualele neconformități șefului ierarhic
 • Avizează intern şi la beneficiar documentația elaborată
 • Respectă deciziile în vigoare în ceea ce priveşte lucrul cu documente confidenţiale şi secrete
 • Acordă asistenţă tehnică în locația beneficiarului sau pe şantier, dacă se solicită acest lucru
 • Verifică respectarea proiectului de către executant în virtutea legislaţiei în vigoare
 • Propune şi implementează soluţii şi echipamente moderne în documentaţia de proiectare
 • Verifică împreună cu echipa de proiectare integrabilitatea în practică a proiectelor

Te contactăm noi în cel mai scurt timp

Lasă-ne datele